[صفحه اصلي ]     [ English ]  
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران awt-yekta Optics and Photonics Society of Iran
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
آشنايی با انجمن::
اخبار رويدادها::
اخبار علمی::
خبرنامه::
عضويت در سايت::
بخش آموزش::
مراکز مرتبط::
دريافت فايل::
برقراری ارتباط::
تسهيلات پايگاه::
پست الکترونيک::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
پيوند های مفيد

نشريه بين المللی انجمن اپتيک

انجمن اپتيک آمريکا

وب سايت بيستمين کنفرانس 

انجمن فيزيک

انجمن فيزيک پژشکی ايران

انجمن نجوم ايران

انجمن ژئو فيزيک ايران

انجمن بيوشيمی فيزيک ايران

شورای انجمن های علمی ايران

انجمن هسته ای ايران

انجمن هواشناسی ايران

انجمن خلاء ايران

  موسسه مطالعات بين المللی انرژی

..
:: اطلاعيه ::

برای مشاهده بهتر وب سايت لطفا از مرورگر اينترنت اکسپلورر استفاده نماييد


به منظور رفاه حال اعضای محترم در پرداخت حق عضويت سالانه، امکان پرداخت الکترونيکی از طريق کارت های عضو شتاب فعال شده است.

ابتدا با نام کاربری خود وارد سايت شويد سپس برای پرداخت الکترونيکی حق عضويت سالانه اينجا کليک نماييد .

 


:: تازه‌ترين مقاله‌ها: 20, شماره 6 - ( مجموعه مقالات پذیرفته و ارائه شده در بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1392 ) ::
:: اثر نانوذرات نقره بر پهنای طيفی ليزر رنگينه‌ای
:: مهندسی ساختار نواری در موجبرهای بلور فوتونی دو بعدی متشکل از استوانه های با سطح مقطع بيضوی
:: اثر فيلتر گاوسی بر خواص کانونی اکسيلن بر پايه‌ی غربال فوتونی
:: چلاندگی و آمار کوانتومی در برهم‎کنش غيرخطی دو اتم سه‎ترازی نوع Ξ با يک ميدان تک‎مد
:: درهم‎تنيدگی در برهم‎کنش غيرخطی دو اتم دوترازی با يک ميدان تک‎مد در حضور اثرهای کر و استارک با گذارهای چندفوتونی
:: تهيه وتعيين خواص اپتيکی غيرخطی نانوکامپوزيت پلی يورتان- سيليکا به روش z اسکن
:: بررسی تاثير برخورد يونيزه کننده در ترانزيستور نوری مبتنی بر نانو روبان گرافن
:: بهبود بازده کوانتومی آشکارساز نوری مبتنی بر نانو روبان گرافن با اعمال ميدان الکتريکی عرضی
:: ارائه مدلی جهت توصيف رفتار ديناميکی ليزرهای گسيل از سطح با دو کاواک تشديد کوپل شده ی عمودی
:: تحليل خواص نوری نقطه کوانتومی هرمی شکل InAs/GaAs به روش تنگ بست تعميم داده شده Hückel
:: Design and Simulation of a 16-Channnel AWG Multiplexer with a Flat Frequency Response
:: Theoretical Modeling of p-doping Effect on Relative Intensity Noise in 1.3µm InAs/GaAs Quantum Dot Lasers
:: فرمول‌بندی نقش ماره‌ی توری‌های خطی چنگالی شکل با روش بردار شبکه‌ی وارون و بررسی کاربردهای آن
:: تعيين علامت بار توپولوژيکی پ‍رتو چرخان و واکاوی تغيير علامت آن در اثر انعکاس با استفاده از حسگر ماره‌ای دوکاناله‌ی جبهه‌ی موج
:: توليد و اندازه‌گيری همزمان بار توپولوژيکی مدهای لاگر-گاوسی چندگانه با استفاده از توری‌های خطی چنگالی شکل و انحراف‌سنجی ماره‌ای
:: بررسی اثر عدسی گرمايی بر انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در ليزر حالت جامد Nd:YAG
:: طراحی و ساخت محفظه شبيه ساز تلاطم جوی و ايجاد طيف کلموگروف در آزمايشگاه
:: Improved bandwidth in VCSEL with modulated Holding Beam
:: بررسی ‌ اثر محيط های حلالی همسانگرد و ناهمسانگرد بر طيف جذبی رنگينه کومارين 504
:: بررسی اثرخصوصيات محيط بر درهمتنيدگی گرمايی فوتون-فوتون در يک نانوکاواک غيرخطی
:: Designing an All Optical OR Logic Gate in a Parity Time Symmetric Cell
:: Solar Blind Ultraviolet Photodetection with Armchair Graphene Nanoribbons and Asymmetric Source and Drain Contacts
:: ماده‌ی مطلقا تاريک با استفاده از آرايه‌ی نانولوله‌های کربنی با چگالی کم
:: توليد طيف ابر پيوستار در فيبر بلور فوتونی مبتنی بر شبکه مربعی با استفاده از رهيافت تزريق سيال نوری
:: طراحی و تحليل جاذب فراموادی به منظور بهبود ميزان جذب نوری ساختار
:: طرح واره نظری برای توليد فيزيکی حالت های همدوس غيرخطی درهم تنيده گروه های (1,1)SU و (2)US
:: مدهای تشديدی پلاسمون‌های سطحی جايگزيده در نانوذرات بيضوی نقره
:: اتم سه‌ترازی در حال حرکت در برهم‌کنش با دو مد جفت‌شده: درهم‌تنيدگی کوانتومی
:: چلاندگی آنتروپی موقعيت-تکانه در برهم‌کنش يک اتم سه‌ترازی با يک ميدان دومدی
:: The Effect of Incomplete Coupling on Slow Light Propagation in Ring-shape-hole Photonic Crystal Waveguide
:: کليدزنی سوليتون کاواک تپنده در ليزر سوليتون کاواک
:: بررسی فيزيکی توانايی اسپکتروسکوپی Vis/NIR برای تشخيص سريع و غير مخرب باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی
:: A Plasmonic Optical OR Gate Using Gold and Silver Nano Rods in a Photonic Crystal Basis
:: طيف‌سنجی همزمان رامان و LIBS با يک پالس ليزر و يک سيستم آشکارسازی مشترک
:: بررسی و تحليل رفتار انتشاری باريکه ليزری سرصاف بيضوی همدوس جزئی آستيگمات در اقيانوس متلاطم
:: تشديد اثرمگنتواپتيکی کر در حضورنانوذرات با ساختار هسته پوسته طلا-نقره
:: بررسی تشديد پلاسمون سطحی در لايه ی طلا با استفاده از هندسه ی کرشمن: رويکرد محاسباتی-تجربی
:: طراحی و مشخصه يابی نانوتشديدگر پاندا در بلور فوتونی دوبعدی جهت کاربری در بايو حسگر دو طرفه
:: اندازه گيری گذارهای کوانتومی بلورمگنتو فوتونی يک بعدی با ساختار
:: فيلترهای مايکروويو کوک پذير بر پايه ی نانوسيم های فرومغناطيسی در بلورهای فوتونی مغناطيسی
:: بررسی اثر قطبش نوردر ضريب جذب بخار فلز قليائی در فرآيند دمش اپتيکی
:: ساخت مدولاتور الکترو- اپتيک ماخ‌زنر پليمری آزو
:: بهبود عملکرد فوتوکاتاليستی نانولوله های TiO2 آلاييده شده بوسيله نانوذرات پلاسمونيک طلا
:: طراحی و مدل سازی بلور فوتونی چند پاره به عنوان فيلترهای چندگانه
:: لايه نشانی و مشخصه يابی فيلم نازک باريم استرانتيم تيتانايت به روش لايه نشانی ليزر پالسی
:: Parametric amplification in zero-dispersion wavelength decreasing photonic crystal fibers
:: رهيافت ابرعملگرها در بررسی ميزان خلوص سامانه‏ی برهمکنشی اتم-ميدان در کاواک اتلافی و در حضور ميدان ليزری کلاسيک خارجی
:: نشر تک جهت آنتن پلاسمونی هيبريدی موج رونده با استفاده از فرامواد با ثابت دی-الکتريک نزديک صفر
:: کاربرد الگوريتم رقابت استعماری در تصحيح تطبيقی ابيراهی‌های باريکه ليزر حالت جامد
:: ‫مطالعه نظری اثر روغن غوطه وری در تله اندازی هواويزها
:: برپايی چشمه گسيل خودبخودی تقويت شده دو بار عبور پسرو در تار نوری آلاييده به اربيوم و عوامل موثر بر پايداری طول موج ميانگين
:: طراحی و بررسی آزمايشگاهی تيغه منطقه ای برون محوری فرنل
:: مطالعه تاثير چيرپ و پهنای زمانی پالس فوق کوتاه اوليه بر شدت تابش تراهرتز توليد شده از افروزش در هوا
:: شبيه سازی پهنای باند مدولاسيون در ليزرهای نقطه کوانتمی InAs/InP با استفاده از مدل سازی تراز مداری
:: بررسی و شبيه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در محيط کر مراتب بالا به روش ماتريس ABCD
:: به دام اندازی اپتيکی ذرات دی الکتريک ريلی بوسيله‌ ميدان ميرای ناشی از تداخل دو پرتو ليزری تحت بازتاب داخلی کلی
:: محاسبه ی آنتروپی کولموگروف در الکتروديناميک کوانتومی کاواک
:: ساليتون های نوری کند در نقطه کوانتومی شبه نيمکروی با لايه خيس
:: شبيه سازی عددی انتشار پرتو ليزر در جو آشفته با استفاده از چند ‌جمله‌ای‌های زرنيک برای طول موج‌های مختلف
:: تأثير واپاشی رادون اتمسفری بر خطوط مشخصه‌ی هدف مس در طيف سنجی فروشکست القايی ليزری
:: تاثير چگالی توان وانرژی تپ ليزری برامواج فراصوتی توليد شده در دو رژيم فرسايشی و ترموالاستيک
:: ساخت سه لايه SnO2/Ag/SnO2 به عنوان الکترود شفاف و لايه ضد بازتاب در سلولهای خورشيدی
:: بررسی خواص ساختاری و اپتيکی لايه‌های نازک CuFeO2 تهيه شده به روش محلول شيميايی
:: تفکيک فضايی زير طول موجی در متمرکز کننده‏ی بلور فوتونی بر پايه‏ی شبکه‏ی مربعی ترکيبی
:: بررسی پايداری بلورهای فوتونی مغناطيسی نوع انعکاسی در مقابل خطاهای ضخامت از مرتبه ی نانومتر
:: بررسی اثر pH بر خواص ساختاری و اپتيکی نانوذارت TiO2 به منظور بکارگيری در سلول خورشيدی رنگدانه‌ای
:: مشخصه يابی فيلم های نازک گارنت مغناطيسی B‏i:YIG ساخته شده به روش سل-ژل
:: بررسی خواص مگنتواپتيکی و ساختاری نيمرسانای مغناطيسی رقيق ZnO با ناخالصی کروم
:: اثر مگنتواپتيکی کر و امپدانس مغناطيسی نوارهای NiFeMo/Cu/NiFeMo
:: برهم کنش اتم های دو ترازه با فوتون در يک کاواک يک بعدی در حضور تيغه ی فراماده
:: ‌کاواک نانوباريکه بلورفوتونی فابری- پرو با نانوباريکه سهموی و سری حفره‏های- هوای باريک‏شده
:: بررسی تأثير حفره‏های باريک‏شونده در ساختار نانوباريکه بلور فوتونی بر فاکتور کيفيت مدها، با استفاده از نرم‌افزار COMSOL Multiphysics
:: فرونشانی طيف فلوئورسانس کومارين 4 در حضور نانوذرات
:: بررسی تجربی وابستگی بيناب فلوئورسانس القائی ليزری کومارين 4 به طول موج برانگيزش در حلالهای مختلف
:: بررسی جابه جائی بيناب فلوئورسانس رودامين 6G آلائيده به نانوذرات الماس
:: بررسی تجربی جذب سطحی و انتقال الکترون نانو ذرات گرافن و مولکولهای رودامين 6G با استفاده از روش فلوئورسانس القائی ليزری
:: رده بندی و تشخيص سنگهای بلورين قيمتی با استفاده از روش فلوئورسانس القائی ليزری
:: شبيه‌سازی شتاب الکترون برپايه پلاسمون‌های سطحی ناشی از پالس‌های نوری فوق‌کوتاه به روش FDTD
:: ساخت ديود نورگسيل آلی با استفاده از صفحات گرافن به عنوان الکترود شفاف آند
:: سنتز نانو پودر شيشه سراميک کورديريت با استفاده از ماده معدنی بنتونيت با بکارگيری فرآيند شوک حرارتی
:: طراحی و ساخت مبدل اپتيکی بسيار دقيق 7/2 اينچ به 1 اينچ به منظور ايجاد قابليت اندازه‌گيری بسيار دقيق خطای زاويه‌ی 90 درجه در ميکرومنشورها
:: طراحی و اجرای روش بسيار دقيق تنظيم هم‌مرکزی و هم‌راستائی عدسی‌ها در يک سامانه‌ی تصوير‌برداری به منظور بهبود کيفيت تصوير با بازتاب جبهه‌موج کروی از سطوح عدسی‌ها
:: خواص تصويرگيری غربال فوتونی با توزيع گاوسی چگال
:: Synthesis and characterization of highly ordered titanium nanotubes with different lengths for highly efficient dye sensitized solar cells
:: اندازه گيری پاشندگی فيبرهای نوری با ليزر فيبری فمتوثانيه قفل مدی در رژيم سوليتونی
:: توليد تک پالس اپتيکی با شدت ثابت ،درمحدوده پيکو،فمتو و اتو ثانيه با استفاده ازمدولاتور الکترواپتيکی غيرخطی و مواد غيرخطی در کنار يکديگر و تکنيک چيرپ
:: روش رسوب‌گذاری سيلار بر‌پايه لايه‌نشانی چرخشی در مقايسه با روش سيلار در ساخت سلول خورشيدی حساس‌شده با نقاط کوانتومی
:: طراحی و تحليل فيبر بلور نوری جهت جبرانسازی پاشيدگی در باند C مخابراتی
:: طراحی و ساخت آينه‌ی تمام دی‌الکتريک دوگانه‌ی ليزری 1064 و 532 نانومتر
:: طراحی و ساخت آينه‌ی مادون قرمز با ترکيب آينه‌های فلزی و تمام دی الکتريک لايه نازک
:: اصلاحيه‌ای بر پروتکل BB84 برای افزايش امنيت حالت‌های کوانتومی در يک پيام رمز شده نوری
:: طراحی و ساخت سيستم تثبيت کننده نوارهای تداخلی تمام نگاشتی توسط کنترل بازخوردی برپايه دوربين مداربسته
:: خود کانونگی باريکه ليزری در پلاسمای غير ماکسولی مغناطيده
:: تغيير رفتار دمايی در خود کانونگی باريکه ليزری در پلاسمای الکترون-يون-پوزيترون مغناطيده
:: بررسی تابش چرنکوف نسبيتی در حضور محيط دی الکتريک مغناطيده
:: افزايش بازدهی سلولهای خورشيدی سيليکونی توسط بلورهای فوتونی يک بعدی
:: مطالعه تجربی تأثير درجه همدوسی نور بر توان تفکيک سيستم های تصوير بردار
:: ‌بررسی رابطه نيرو-ولتاژ در خازن‌های ميله‌ای با استفاده از تداخل‌سنج سيمی
:: بدست آوردن ناهمگنی موجبر با استفاده از توليد هماهنگ دوم دوبارگذر
:: طراحی و شبيه‏ سازی مقسم توان بلور فوتونی مبتنی بر سيال نوری
:: تأثير عمليات بازپخت بر ساختار بلوری و خواص اپتيکی لايه‌های نازک CdZnO رشد داده شده به روش سل- ژل
:: بررسی ويژگی های نوری و الکتريکی نانوذرات ZnS:Cu با درصد آلايش مناسب Cu با رويکرد ساخت QD-OLED
:: بررسی تغييرات بهرۀ کوانتومی مولکول رنگ ليزری DCM با حضور نانوذرات کلوئيدی طلا
:: بررسی تأثير مقدار نيتروژن بر خواص فيزيکی لايه‌های نازک نيتريدمس تهيه شده به روش کندوپاش مگنترونی DC
:: طراحی خم موجبری با ميزان عبور زياد در شبکه ی بلور فتونی کاگومه
:: بررسی ويژگی های اپتيکی بتا کوارتز SiO2 با استفاده از نظريه تابعی چگالی
:: بررسی ويژگی های اپتيکی بتا کوارتز با استفاده از نظريه تابعی چگالی و تابعی های PBE و PBEsol
:: طراحی و ساخت دستگاه کنترل‌کننده قطبش فيبری مکانيکی 3- صفحه ای
:: اثر همسايه های مرتبه بالا بر نوسانات بلاخ در شبکه ای از موجبرهای نوری
:: جايگزيدگی عرضی درآرايه يک بعدی از موجبرهای نوری با بی نظمی قطری همبسته
:: ساخت بلورهای نوری بوسيله آندايز دوره ای آلومينيوم و بررسی خواص نوری آن
:: بررسی خواص اپتيکی نقره با استفاده از نظريه تابعی چگالی
:: طراحی و ساخت نانوساختار فوق‌آب‌دوست نابازتابنده در طول موج nm 1064 و بررسی ويژگی‌های ساختاری و اپتيکی آن
:: بررسی خواص اپتيکی نيتريد تيتانيوم ( (TiNبراساس نظريه تابعی چگالی و با استفاده از تقريب های LDA و GGA
:: فيلتر نوری مبتنی بر رزوناتورهای حلقوی
:: Ultra-compact optical photonic crystal based filter using defective resonant cavity
:: طراحی فيلتر نوری با استفاده از ناراستی نقطه‌ای در کريستال فوتونيکی دو بعدی
:: دی مالتی پلکسر نوری با مکانيزم طول موج گزينی فقط با تغيير عرض موجبر
:: مطالعه جذب وپراکندگی توسط نانوپوسته های پنج لايه کروی و استوانه ای
:: حد اپتيکی در ساختارهای نانوذرات طلا تهيه شده به روش کندوسوز ليزری
:: Optimum Designation of a Highly Nonlinear Silicon Waveguide with Ultra-flat Dispersion for Nonlinear Applications
:: تأثير دمای باز‌پخت بر گاف انرژی نوری و ريز‌ساختار لايه‌های نازک سولفيد کادميوم
:: ويژگی‌های اپتيک کوانتومی حالت‌های همدوس غيرخطی سطح کره در حضور يک ماده‌ی دی‌الکتريک
:: اثرات دمايی ماده‌ی دی‌الکتريک بر ويژگی‌های غيرکلاسيکی حالت همدوس غيرخطی سطح کره
:: خواص اپتيکی خطی وغير خطی نانوسيم نيمه هادی با ناهمگونی ساختارطولی با رابط مدرج درحضور ميدان مغناطيسی خارجی
:: درهم تنيدگی، کاواک اپتومکانيکی، ماتريس همبستگيتوليد درهم تنيدگی بين مدهای اپتيکی در کاواک های اپتومکانيکی
:: A New Structure for Multi Quantum Well InGaN/GaN Light Emitting Diodes with Emission Wavelength of 400-450 nm
:: تهيه لايه‏های نازک تيتانيم دی‌اکسيد روی اسلايد شيشه‌ای با روش غوطه‏وری و چرخشی
:: The Study of the Influence of PCFs with Various Configurations on Output Intensity Profiles
:: The Influence of Variation in Effective Parameters on Confinement Loss In Photonic Crystal Fibres
:: بررسی اثر خودميدانها بر روی ناپايداری ميزر سيکلوترونی در يک موجبر پر شده با ماده دی الکتريک
:: بررسی خواص فيزيکی و نوری سطح لعاب با اضافه شدن اکسيدهای کلسيم، منيزيم و آلومينيم بعنوان فريت در کاشی های سراميکی
:: تاثير جهت‏گيری قطبش نور ليزر نسبت به خطوط شيار های توری طيف‏سنج در طيف‏سنجی رامان
:: ايجاد حالات «گربه شرودينگر» مبتنی بر سامانه‌های الکترومکانيکی
:: اثر فرکانس فوتونی بر درهم‌تنيدگی حالت‌های يک ميدان الکترومغناطيسی قطبيده دايروی و الکترون‌های π در گرافين
:: يک روش دقيق برای تعيين ثابت های اپتيکی فيلم نازک اکسيد هافنيوم در ناحيه مادون قرمزنزديک
:: توليد حالت‌های درهم‌تنيده GHZ و W در کاواک
:: مطالعه تجربی خواص نوری و مغناطيسی نانو ذرات نيکل اکسيد قبل و بعد از بازپخت
:: سنتز و بررسی خواص اپتيکی نانوذرات نيکل اکسيد آلاييده شده با مس در حضور سورفکتانت اتيلن گليگول
:: افزايش گستره دمايی خودکانونی نسبيتی پرتو ليزر با استفاده از پلاسما با چگالی بالارونده
:: بررسی مورفولوژی و خواص سطحی غشای پلی کربنات تحت پرتودهی با ليزر ArF
:: بهبود خواص سطحی و آناليز ميکروسکوپی لنزهای تماسی چشم تحت پرتودهی با ليزر اگزايمر
:: افزايش شدت انتشار تک جهتی پرتو پلاسمون پلاريتون سطحی (SPP) در يک نانو ساختار فلزی شکاف- شيار
:: درجه‌بندی تله‌ی فيبر نوری با استفاده از يک دوربين پرسرعت با پهنای باند محدود
:: Stationary entanglement and discord for dissipating qubits by local magnetic field
:: لايه نشانی کربن الماس-گون به روش انباشت بخار فيزيکی
:: بررسی پديده Defocusing در اندازه‌گيری توابع انتقال مدولاسيون (MTF) دوربين CCD مبتنی بر اندازه‌گيری تابع پخشيدگی نقطه‌ای (PSF)
:: Enhancement of Electron Acceleration in Vacuum by Using an Obliquely Incident Chirped Laser Pulse
:: مدهای غيرخطی ليزر قطبيده ی دايروی منتشر شونده در پلاسمای مغناطيده ی داغ
:: اندازه گيری سه بُعدی ناهمواری سطح با استفاده از ميکروسکوپ تداخلی ميرائو به روش تلفيق فاز
:: اثر بر هم کنش کولنی موضعی بين الکترونی روی جذب اپتيکی صفحات برن نيتريد
:: ليزر گازکربنيک پالسی TEA با مدار تحريک کننده تمام نيمه‌هادی
:: طرحی جديد برای مودولاتور ليزر گازکربنيک پالسی TEA
:: بررسی تغييرات نمايه‌ی عرضی پرتوی ليزر نقطه‌ی کوانتومی InAs با تغيير ابعاد موجبر
:: طراحی و ساخت ليزر حالت جامد Nd:YAG دمش جانبی ديودی و شبيه سازی آن با نرم افزار LASCAD
:: روشی جهت تعيين غلظت کروم در بهينه انتقال انرژی از کروم به نئودميوم در بلور ليزری Nd,Cr:GSGG
:: مطالعه خواص الکتريکی و فوتو رسانايی در پيوندگاه ناهمگون n-ZnO/p-CuO
:: استفاده از تکنيک ماره و پردازش تصوير برای تعيين متريک دقيق جهت اتصال فيبر و موجبر
:: مطالعه خواص اپتيک غيرخطی نانوذرات پلاتين سنتز شده به روش کند و سوز ليزری
:: ذوب سطحی آلياژ منيزيم AZ91 پيش اسپری شده با پودر WC-Co توسط ليزر Nd:YAG پالسی
:: بررسی ويژگی‌های غيرکلاسيک ميدان تابشی در سامانه‌ی برهم‌کنشی اتم-ميدان در حضور غيرخطيت کر و همدوسی خلأ القائيده
:: آناليز عددی موجبرهای نوری هيبريدی سيليکون-پلاسمونی کم اتلاف و موجبرهای فلز –پلاسمونی در ساختارهای شبه مسطح
:: بررسی پراکندگی پولاريتون‌های پلاسمون‌ سطحی در حضور تک نقيصه‌ی سطحی به روش پراکندگی ريلی
:: رهيافتی هندسی برای محاسبه ی هم بستگی کوانتومی
:: تاثير راستای رشد فيلم نازک ZnO بر خواص اپتيکی آن
:: طراحی و ساخت ليزر گازکربنيک تپی فشار اتمسفری با توان خروجی 5 ژول در فرکانس 10 هرتز با پيش يونش گاف جرقه
:: ساخت لايه نازک FTO به روش لايه نشانی چرخشی با کاربرد بعنوان TCO و بررسی اثر دمای بازپخت بر خواص رسانايی و شفافيت آن
:: انتشار ساليتون‌های تاريک در حضور پراکندگی رامان درون پالسی
:: The Pulse Compression of Second- Order Dark Solitons
:: طراحی و ساخت ليزر تيتانيوم سفاير کوک‌پذير دو طول موجی پالسی
:: واهمدوسی حالتهای همدوس زوج/‌فرد فوتون- افزوده در کانال اتلاف فوتون
:: ‌ در همتنيدگی بين يک اتم دوترازه و حالات همدوس نور در يک کاواک غير خطی
:: اثر انرژی ليزر پالسی بر مشخصات نانوذرات آلومينيوم توليد شده به روش کندوسوز ليزری در محيط آب مقطر
:: مطالعه تجربی اثرنانو ذرات طلا بر خواص اپتيکی خطی و غيرخطی پليمرPVA
:: ساخت و لايه نشانی لايه نازک ضد بازتاب نانو متخلخل سيليکا) (SiO2 با روش رسوب گذاری لايه به لايه بر روی زير لايه شيشه
:: سرقت اطلاعات از فيبر نوری
:: تاثير درصد استوکيومتری بر ترازهای انرژی نقطه کوانتومی هرمی شکل In_x Ga_(1-x) As مبتنی بر GaAs
:: بررسی امواج يون-غبار-صوت توسط نظريه‌ی جنبشی در پلاسمای غباری با بار متغير غبار
:: طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌‌گيری پروفايل ضريب شکست فيبرهای نوری به روش
:: بررسی جريان همرفتيِ ايجاد شده توسط نور ليزر در مايعات به وسيله ی تداخل سنجی
:: به دست آوردن روابط روبش z برای محيط های غيرخطی با پاسخ غيرموضعی
:: توصيف نحوه انتشار باريکه های ليزری در محيطهای غيرخطی با استفاده از مدل کانال گونه
:: لايه‌نشانی ليزر تپی لايه‌های نازک روی و بررسی خواص محدودسازی نوری آن‌ها
:: مطالعه تجربی تعيين غلظت و ضريب موثر توزيع ناخالصی Nd در کريستال ليزری Nd:YAG به روش جذب اپتيکی
:: بررسی توليد حالت های غيرکلاسيک ميدان تابشی در سامانه ی اتم به دام افتاده ی داخل کاواک در تقريب مرتبه ی اول لمب-ديک
:: Plasmonic Square Ring Resonator Switch with Smooth Corner Bends
:: آهنگ واپاشی اتم بر‌انگيخته در حضور پلاسمون‌های سطحی
:: بررسی اثر سفيدشدگی جاذب اشباع پذير بر پارامترهای خروجی ميکروليزر سوئيچ Q انفعالی
:: استفاده از آناليز LIBS به منظور بررسی تغييرات غلظت نسبی منيزيم، در فلز جوش آلياژ AL-5754 در فرآيند جوشکاری ليزری
:: شمارش غيرمخرب فوتون ها با استفاده از شفافيت القايی الکترومغناطيسی يک سيستم چهارترازه‌ی Y معکوس
:: ليزر Nd:YAG توان بالا با يک هد دمش جانبی ديودی با کاواک دمش بازتابی
:: اندازه گيری اتلاف رزوناتور و ضريب بهره ليزرNd:YAG با دمش ديودی جانبی
:: طراحی و ساخت رزوناتور -U شکل برای توليد هماهنگ دوم ليزر Nd:YAG
:: گسست پروپان در پلاسمای القايی ليزری با استفاده از ليزر نئوديم ياگ سوئيچ Q در حضور هدف‌های فلزی
:: تحليل دقت ميکرومشددهای اپتيکی کروی در اندازه گيری رسانايی حرارتی نمونه گازی
:: شبيه سازی ليزر تارنوری دوغلافی ايتربيم با توان خروجی زياد
:: بررسی پراکندگی رامان برانگيخته در ليزرهای تارنوری پيوسته با توان خروجی کيلووات
:: تاثيرشکل پرتو پمپ بر بازده جذب يک ليزر Nd:YAG دميده از پهلو بوسيله ليزر دايود
:: خواص اپتيکی غير خطی مرتبه دوم يک اکسيتون درنقاط کوانتومی نيمکروی
:: Improving the efficiency of CdTe thin film solar cell with ZnO buffer layer
:: ساخت تزويجگرهای کانالی بر فيلم های پليمری با استفاده از ايزومراسيون نوری رنگدانه های آزو
:: ساخت سلول خورشيدی فيلم نازک نانوساختار مس اينديوم سولفيد با روشهای بسيار ارزان و قابل پرينت
:: ساخت فتوآند نانو متخلخل TiO2 مورد استفاده در سلول خورشيدی حساس شده با رنگينه به روش رسوب دهی الکتروفورتيک وبررسی فاصله بين الکترودها در فرآيند الکتروفورتيک بر خواص فتوولتائيک سلول حاصل
:: تاثير ضريب پاشندگی مرتبه چهار بر طيف بهره و رفتار اشباع تقويت کننده‌های پارامتری تار نوری تک پمپ
:: بررسی پروفايل عمق آلياژهای آبکاری شده با بيناب نگاری شکست ليزری
:: بررسی تشديدگر يک ليزر Nd:YAG دارای آينه گاوسی با استفاده از روش ماتريس ABCD
:: شبيه‌سازی پرتو خروجی از يک ليزر Nd:YAG دارای آينه گاوسی
:: ساخت نانو ذرات نقره به روش کندو سوز ليزری توسط طول موج 235 نانومتر ليزر در محلول NaCl
:: طراحی بازآواگر ليزر Nd:YAG قفل بندی شده مدی به روش آکوستواپتيکی و اصلاح ابيراهی آستيگماتيسم
:: شبيه سازی لايه نشانی نانوساختارهای فوتونيکی ستونی زاويه دار با روش لايه نشانی مايل
:: مطالعه بر روی تأثير ضرايب اشباع متقابل و خود اشباع برروی تحول زمانی مدهای ليزر نيمه رسانای دو مدی با کاواک عمودی
:: Comparison of Structural and Optical Properties of Pure and Iron Doped PZT Nanopowders Prepared via Sol-gel Methods
:: توليد هارمونيک دوم تقويت شده در ساختار فراماده غيرخطی
:: کنترل همدوس سيستم دوترازی دوگانه در حالت فراتر از تشديد چند فوتونی
:: بهبود کيفيت پرتو مدل گوسين-شل(GSM) منتشر شده در اتمسفر متلاطم با استفاده از روزنه فازی
:: تأثير بر همکنش اسپين- مدار بر خواص نوری نقطه‌ی کوانتومی کروی
:: شکست منفی تمام جهتی در بلور فوتونی دوبعدی ناهمسانگرد مثلثی
:: بررسی طيف نور گسيلی از پديده آوادرخشش
:: اثرماده MOO3 برطول عمر ديود نورگسيل آلی کپسوله شده
:: Efficient low loss nano-metallic suspended waveguide for THz waves generation
:: Optical transmission enhancement through a nanoslit with a single nanoantenna cavity
:: ناهمخوانی کوانتومی حالتهای دوکيوبيتی
:: بررسی خواص لايه های نانو کامپوزيت PVA حاوی نانوذرات ZnSe توليد شده به روش کندوسوز ليزری
:: طراحی فرآيند پوليش ميانی برای بهينه سازی سطح فلز مس
:: بررسی اثر استفاده از کريستال CdSe برای کاهش نويز باله در پالس فمتو ثانيه در تقويت کننده های ليزری
:: شبيه سازی خنک کاری ترکيبی ليزرهای نيمه هادی پرتوان پيوسته
:: مهندسی حالتهای کوانتومی ميدان اتمی يک چگاليده‌ی بوز-اينشتين در برهم‌کنش با يک کاواک اپتيکی
:: نقشه برداری سه‌بعدی يکنواختی محتويات موجود در قرص‌های دارويی با استفاده از طيف‌سنجی فروشکست القايی ليزری (LIBS)
:: بررسی اثر تغيير پارامتر انرژی ليزر بر بهبود طيف رامان کلسيت و سيکلوهگزان
:: تاثير فرکانس و زمان الکتروانباشت بر ساخت نانو سيم های کبالت
:: Z -scan Measurement Of Nonlinear Refractive Index Of Graphene Based On Q-switched Nd:YAG Laser Ablation Of Graphite Target In Liquid Nitrogen
:: ساخت فتوآند نانومتخلخل از نانو ذرات TiO2 با استفاده از روش سل-ژل پچينی به منظور استفاده در سلول خورشيدی حساس شده با رنگينه
:: بررسی تاثير دمای بازپخت روی خواص ساختاری و اپتيکی لايه های نازک ZnO تهيه شده به روش سل - ژل
:: تحليل و مقايسه خواص الکترواپتيکی دو ترکيب دی‌الکتريک Bi0.5Na0.5TiO3 و Bi0.5Na0.5ZrO3
:: Anisotropy Effect on the Nonlinear Optical Refractive Index Changes of a Three-Dimensional Quantum Dot Confined at the Center of a Cylindrical Nano-wire
:: بررسی درهم‌تنيدگی در سامانه‌های اپتومکانيک جفت‌شده در حضور محيط غيرخطی OPA
:: نقش دامنه فشار آکوستيکی بر شدت تابش تک حباب سونولومينسانسی متحرک
:: يک راه‌حل نورمبنا برای مسئله‌ی مجموع زيرمجموعه‌ها
:: ساخت کوپلر مجتمع پليمری با استفاده از توريهای حجمی
:: سنتز و تحليل خواص ساختاری و اپتيکی نانوذرات اکسيدنيکل تهيه شده به روش سل‌-‌ژل
:: نور کند بدون پاشندگی درموجبر بلور فوتونی با شبکه لانه زنبوری
:: توليد حالت‌ فوتون-افزوده درهم‌تنيده و جلوه‌‌های فيزيکی آن
:: سنگ ‌شکنی ليزری HO:YAG
:: بررسی دو پايداری اپتيکی در بلورهای فوتونی چپگرد ناهمسانگرد
:: مطالعه ديناميک پلاسمای ضخيم اپتيکی با رويکردی نوين، بر مبنای روابط مناسب تئوری و استفاده از چيدمان‌های تجربی در تکنيک اسپکتروسکوپی فروشکست القاييده ليزری
:: آناليز گازهای آلی با استفاده از روش طيف سنجی فروشکست القاييده ليزری (LIBS)
:: طراحی آينه‫ های چندلايه با پاشندگی بالا به کمک روش بهينه سازی چندانبوهه ذرات
:: برهم کنش برهم نهی خاصی از حالتهای همدوس استاندارد با سيستم اتمی دوترازی
:: بررسی برخی از ويژگی های غيرکلاسيکی در برهم کنش دو اتم دوترازی با ميدان دومدی دوجمله‌ای با جفت‌شدگی وابسته به شدت
:: طراحی و ساخت تزويج‌گر فيبر نوری جهتی به روش جوش با استفاده از ليزر CO2
:: بررسی پارامترهای چشمه الکترونی ليزری و هدف در توليد پرتو ايکس
:: Experimental and Computer Calculated Sputtering Yield of Sputtered Au by Ne Ions at Different Energies and Various Incidence Angles
:: به‌کارگيری طيف سنجی‌ LIBS/LIF به‌همراه پاسخ آکوستيکی متناظر به‌منظور تشخيص بافت‌ سرطانی از بافت سالم
:: اندازه گيری ضريب شکست غير خطی پليمر آلاييده به دی متيل آمينو آزو بنزن با استفاده از روش جاروب-z
:: ارزيابی عملکرد شبکه عصبی (MLP) درطبقه بندی طيف های رامان حاصل از نمونه های زيستی: تشخيص سم آفلاتوکسين درپسته
:: طراحی و شبيه سازی يک مبدل طول موج با استفاده از تقويت کننده نوری نيمه هادی
:: محاسبه معادله ديناميکی فازی حاصل از معادلات نرخ لانگ- کاباياشی
:: بررسی اثر ضخامت لايه گسيلنده Alq3 بر عملکرد ديود نورگسيل آلی
:: تحليل اثر پهن شدگی همگن وغير همگن بهره نوری بر خصوصيات استاتيک و ديناميک ليزر های نقاط کوانتومی خود آرا
:: Intelligent machine equipped to laser spot tracker system based on template matching and microprocessor system
:: استفاده از چاه کوانتومی سه گانه به عنوان لايه‌ی بافر در ديودهای نورگسيل آلی و بررسی تأثير آن در کاهش ولتاژ آستانه
:: بررسی تجربی سازوکار افزايش شدت تابش پلاسما در روش طيف سنجی فروشکست القايی ليزری دوپالسی
:: مطالعه و بررسی رفتار فلورسانسی نانوذرات طلا در حوزه کوانتمی
:: بررسی ساختاری و بهينه سازی تنش پسماند نانولايه کروم بر روی زيرلايه های شيشه و گاليم آرسنايد
:: ديسکورد کوانتومی دو اسپين با برهم کنش هايزنبرگ در حضور ميدان کوانتيزه
:: شکست منفی در بلور فوتونی دوبعدی با هندسه‌ی جديد برای کاربردهای مخابراتی
:: رمبش امواج الکترومغناطيسی در پلاسما
:: انتشار يک پالس گاوسی در محيط اتلافی
:: اندازه گيری تغييرات اکسيژنه ی ماهيچه‌ای حين ورزش با FNIRS
:: بررسی عددی انتشار، بازتاب، و شکست نور در محيط دو شکستی
:: The Effect of Filtering on 40- and 100 Gb/s Optical Signal Bandwidth
:: تعيين ضخامت‎هاي‎ بهينه به منظور افزايش اثر مگنتواپتيکی کِر بوسيله تحريک پلاسمون ‌پلاريتون سطحی در بلور مگنتوپلاسمونيک طلا/نيکل
:: تحريک نوری پلاسمون‌پلاريتون سطحی در کِريستال مگنتوپلاسمونيک طلا/کبالت و بررسی پاسخ‎های مگنتواپتيکی
:: بررسی اثر لايه ميانی در افزايش اثر مگنتواپتيکی کِر در فيلم‎های مغناطيسی چندلايه
:: بررسی ميزان تقويت ميدان الکتريکی در نانوموج‌بر پلسمونيکی هرمی شکل با قاعده‌ی مربع
:: اندازه گيری نسبت اشتريل برای يک سيستم اپتيک تطبيقی شبيه سازی شده
:: تقويت پارامتری نوری غيرهم‌خط پالس های ليزری چيرپ
:: طراحی پهن‌کننده 8 بار عبور با محاسبه پاشندگی پهن‌کننده به روش رديابی پرتو
:: اندازه گيری نرخ توقف رشد باکتری E.Coli K-12 در حضور نانو ذرات با استفاده‌ از حسگر باريک شده فيبرنوری
:: تغييرات موضعی قطبش مد نوری هدايت شده‌ در موجبر کانالی ساخته شده به روش نفوذ تيتانيوم در بستر بلور ليتيوم نايوبايت
:: بررسی بهينه زمان آندايزآلومينيوم در الکتروليت اسيد هيدروفلوريک و اسيد اگزاليک
:: توليد گرافن و گرافن آلاييده با نيتروژن به روش کندگی ليزری در محيط کرايوژنيک
:: طراحی و ساخت تقويت کننده پيوسته فيبری ايتربيوم سيگنال ضعيف
:: توليد حالت‌های درهم‌تنيده‌ی غيرخطی در حضور ميدان کوانتيده با استفاده از رهيافت ميدان کلاسيک قوی
:: بررسی اثرات پلاسمونيک نانوذرات فلزی در حضور رشته های تک و دوگانه DNA
:: اثر ضخامت Alq3 برعملکرد ديود نور گسيل آلی بر پايه MoO3 به عنوان لايه تزريق کننده حفره
:: اندازه گيری سرعت نانو ذرات در نانوسيال‌ها با استفاده از روش تقاطع از صفر
:: اندازه گيری در هم تنيدگی دو کيوبيت در حال برهم کنش با ميدان همدوس با معيارهای تطابق و نگاتيويته در مدل جينز - کامينگز
:: سنتز و مطالعۀ خواص اپتيکی ساختارهای تهيه شده به روش کندوسوز ليزری هدف منيزيم
:: بررسی تئوری خواص نوری لايه‌های نازک متشکل از نانوتيوب‌ها، در يک ساختار متناوب
:: مدل سازی ليزردهی دو ترازی و اثر پهن شدگی غير همگن برتاخير زمان روشن شدن و توان خروجی در ليزر نقطه کوانتومی InAs-InP
:: شبيه سازی اثر چگالی حجمی نقاط کوانتومی بر جمعيت فوتون ها و بهره ی اپتيکی در ترازهای حالت پايه و برانگيخته ليزر نقطه کوانتومی InAs-InP
:: تعيين غلظت عناصر ماده با تصحيح خودجذبی از طريق عمق نفوذ نوری
:: بررسی رفتار اپتيکی نانو ذرات فريت روی
:: مطالعه نظری خواص الکتريکی ديود شاتکی Au/n-GaN
:: بررسی اثر حضور لايه های نقص در بلورهای فوتونی غيرخطی يک بعدی با استفاده از معادلات مد کوپل
:: سنتز و بررسی خواص اپتيکی نانوساختارهای تيتانات باريم (BaTiO3)
:: سنتز نانوساختارهای فريتی به عنوان جاذب امواج مايکروويو
:: بررسی ويژگی های نوری اکسيدمس تهيه شده به روش اسپاترينگ مگنترونی با استفاده از طيف بازتابی و عبوری
:: بررسی اثر گذردهی الکتريکی محيط های حلالی متفاوت برپارامترهای طيف سنجی رنگينه ليزری رودامين B
:: اثر تابش ليزری قوی بر روی ضريب يکسوسازی نوری چاه کوانتومی نيمه سهموی
:: شبيه‌سازی بلوک‌های ساختاری‌ فرامواد چپگرد
:: طراحی و ساخت تستر سامانه هشدار و فريب ليزری
:: ساخت فيبر نوری باريک شده آدياباتيک به منظور برانگيزش مدهای رزونانسی ميکروکاواکها
:: اثر تصحيح خود جذبی با استفاده از مرجع داخلی و تعيين غلظت عناصر سنگين با روش بيناب نگاری القايی ليزری
:: بررسی تجربی تاثير تعداد پالس بر اندازه ميانگين نانوذرات کلوئيدی آلومينای توليد شده با روش ماده برداری ليزری در محيط مايع
:: بررسی رفتار پارامترهای بهره سيگنال کوچک و انرژی اشباع ليزر بخار مس بر حسب فشار و نوع گاز کمکی
:: بررسی اندازه قطر حفره‌های ايجاد شده در ماده‌برداری ليزری هدف تيتانيومی با استفاده از ليزر پالسی نانوثانيه در محيط آب
:: اندازه گيری نيروی ضعيف در سيستم اپتومکانيکی
:: طراحی و ساخت سامانه ليزری اندازه گيری و ثبت ميزان جذر و مد آب دريا
:: طراحی نمايه ضريب شکست فيبر برای کاهش تلفات همبافت در محيط انتقال نوری
:: درهم‌تنيدگی حالت‌های همدوس فوتون افزوده غيرخطی
:: اندازه گيری سختی تله و وابستگی آن به ضريب شکست محيط
:: طراحی و شبيه سازی همگن ‌ساز پرتو ليزر با کمترين وابستگی به بازه طول موجی و طول همدوسی پرتو ورودی
:: مطالعه تأثير رطوبت در رشد تيوبهای چند لايه‌ای ليپيدی با استفاده از ميکروسکوپی تمام‌نگاری ديجيتالی
:: طراحی ديکدر نوری مبتنی بر کريستالهای فوتونيکی
:: بررسی اثر نانوذرات سولفيد روی بر خواص اپتيکی پلی‌وينيل‌الکل
:: گسيل خودبخودی تقويت شده در ليزر ديسک نازک
:: طراحی و ساخت شيشه‌های الکتروکروميک با لايه‌ی اکسيد تنگستن
:: Kramers-Kronig method for the determination of optical constant of PZT nanotubes synthesized by sol-gel membrane process with high aspect ratio
:: مقايسه هدف های تيغه ای، کروی، و مخروطی شکل در شبيه سازی پرتو ايکس با استفاده از پرتوهای الکترونی شبه تک انرژی
:: توليد جفت فوتون های در هم تنيده در سيستم اتم - کاواک - ليزر با روش گذار بی دررو: بررسی اثر اتلاف کاواک
:: حالت‌های عددی جابجا‌شده غيرخطی و بررسی برخی از ويژگی‌های غيرکلاسيکی آنها
:: طراحی، شبيه سازی و ساخت مجموعه ی شيئی سامانه دو منظوره تلسکوپی ديد مستقيم همراه با گيرنده اپتيکی
:: خواص ساختاری ومغناطيسی چندلايه ای های نامتجانس ( Fe(20Å) /Ag(xÅ)/Co(20Å
:: ايجاد درهم تنيدگی دور برد بين دو ذره با اسپين 2/1 در ميدان های مغناطيسی خارجی
:: فرانگری تغييرات طيفی کبودشدگی‌ پوست در طی التيام بوسيله‌ی طيف‌سنجی بازتابی مرئی
:: بررسی اثر فرآيندهای انتقال بار در عملکرد درمان‌های فوتوديناميکی
:: Studying the Effects of Structural Parameters on the Optical Gain of Micro-Ring Resonators
:: اثر الگوی اعمالی روی SLM بر کيفيت تصوير در تصويرسازی گوست محاسباتی
:: اثرمحل لايه ی نقص بر جابجايی گوس- هانچن در بلورهای فوتونيکی يک بعدی در حضور متا ماده
:: تخمين تعداد نانو ذرات موجود در يک محيط فعال با استفاده از ليزر تصادفی
:: فيلتر پلاريزاسيون مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زيرلايه InP در پنجره طول موج 1.55 ميکرومتر
:: ديناميک انتقال انرژی برانگيختگی در يک ساختار فوتوسنتز در برهمکنش با نوفه های تصادفی غيرمارکوفی
:: بررسی اثر کاتد بر عملکرد سلول های خورشيدی نانو ساختارآلی
:: بررسی انتشار پالس تراهرتز، با توزيع زمانی گاوسی در يک تيغه پلاسمای گرم و مغناطيده
:: طراحی و ساخت نگهدارنده کريستال KTP ليزر هماهنگ دوم Nd:Yag با استفاده از نتايج شبيه سازی توزيع حرارت در آن
:: ساخت ميکروآيينه انعطاف‌پذير پليمری با تحريک الکتروستاتيک
:: اثر پارامترهای ليزرهای Nd:YAG و CO2 و همچنين تاثير تاخير زمانی در بيناب‌ فروشکست القائيده ليزری فلزهای Al, Ti و Cu
:: ساخت کريستال فوتونيکی معلق پليمری
:: حالت‌های تام غيرخطی در فرامواد پلاسمونيک نانوساختار بی‌نهايت
:: طيف سنجی تبديل فوريه با استفاده از پراش فرنل از پله فازی
:: محاسبه انتشار نور به روش BEM درتارهای بلور فوتونی
:: بررسی اثرات غيرخطی در ساختارهای فراماده تشکيل شده از جفت سيم های کوتاه و سيم های پيوسته
:: سنتز ساختار هسته - پوسته لايه نازک نانو‌ذرات طلا و مشاهده قله های جذبی در منطقه فرابنفش
:: خواص مغناطيسی گرافن توليد شده به روش ليزری
:: طراحی بلور فوتونی يک‌بعدی چالکوجنايدی با کاربردهای فيلترکنندگی و موجبری در گستره مادون قرمز نزديک
:: بررسی خواص طيفی شيشه و نانو شيشه-‌سراميک‌های اکسی فلورايدی آلاييده به Eu3+ تحت تابش باريکه الکتروني10MeV
:: محاسبه و آناليز پارامترهای جاد-آفلت شيشه و شيشه-سراميک‌های آلاييده به Nd3+
:: وابستگی به شکل و اندازه ويژگی های اپتيکی، ساختاری و ريخت شناسی سطحی ساختارهای ZnO
:: مطالعه و محاسبه ی طول موج های ارتعاشات طيف رامان با استفاده از نظريه تابعی چگالی
:: بررسی تاثير زمان نوردهی بر روی طيف جذبی توری‌های خودسامانده ی تشکيل شده در لايه‌های نازک AgCl آلاييده به نانوذرات نقره
:: مطالعه‌ی پاسخ غير خطی و جفت‌شدگی اسپين- مدار در در برهم‌کنش با باريکه‌ی ليزر يون آرگون با شيشه‌های تبادل يون شده‌ی Ar+/ Na+
:: انتقال حرارت بين نوسانگرهای ميکرو مکانيکی از طريق کانالهای نوری
:: خواص اپتيکی نانوذرات اکسيد قلع
:: شاخص غير کلاسيکی در نمايش ويگنر برای تعيين ويژگی‌های‌ فشردگی حالت‌های فوتونی
:: بررسی تاثير نوع محلول گاز روی شدت تابش سونولومينيسانس تک حباب متحرک
:: انتقال نانوذرات نورتاب کادميم تلورايد به محيط آلی با استفاده از فرايند تعويض ليگاند
:: برپايی ليزر ميکروچيپ توان متوسط کليد زنی Q به روش نا کنا
:: جايگزيدگی اندرسون در ساختارهای لايه ای کاتوره ای متشکل از متامواد
:: مطالعه اثر چيرپ پالس فمتوثانيه فرودی روی توزيع پلاسما کانونی شده داخل شيشه سيليکا و کريستال ليتيم نيوبات
:: بررسی تحول و اشباع خطی بلند مدت ليزر الکترون آزاد در رژيم رامان
:: بررسی اثر بهره بر روی آستانه ی دوپايداری بلورهای فوتونی يک بعدی شامل محيط های غيرخطی
:: طراحی يک گيت NOR تمام نوری مبتنی بر بلورهای فوتونی
:: بررسی جفت شدگی بين دو موجبر پلاسمون سطحی بار گذاری شده با دی الکتريک
:: پاسخ غيرخطی مشدد حلقوی متشکل از مواد چلکوجنايد
:: آشکارساز نقطه کوانتومی مبتنی برتيغه بلور فوتونی برای گستره مادون قرمز ميانی
:: بهبود عملکرد سوئيچ تمام اپتيکی فيلم پليمری حاوی رنگينه DR1 با استفاده از دو پرتو پمپ
:: خواص اپتيکی چاه‌های کوانتومی با جرم الکترون وابسته به مکان با روش تبديل نقطه کانونی
:: بررسی دوران فارادی در يک بلور فوتونيک مغناطيسی دارای کاواک نقص
:: اثرات کانال يونی و ميدان مغناطيسی محوری بر نرخ رشد امواج در ليزر الکترون آزاد با ويگلر پيچشی
:: دوپ همزمان نيتروژن و نقره در ساختارتيتانيا به هدف ايجاد پوشش فعال در محدوده نور‌مرئی
:: کاهش فلورسانس نمونه‏های دارويی در طيف‏سنجی رامان با استفاده از روش بي‏رنگ سازی نوری
:: بررسی اثر پاشندگی ضريب شکست بر مدهای نقص ناحيه مرئی در بلور فوتونی يک بعدی دی اکسيدتيتانيوم نانومتخلخل
:: مطالعه خواص الکتريکی و اپتيکی لايه نازک نيمرسانای اکسيد قلع تهيه شده با روش اسپری پايروليز
:: اثر تخلخل بر کارايی سلول خورشيدی رنگدانه‌ای
:: بررسی خواص نوری داروهای ضد سرطان داکسوروبيسين و ناولبين برای کاربرد در روش ترکيبی تحويل دارو و درمان حرارتی
:: بررسی خواص نوری داروهای ضد سرطان، بلوئومايسين و وينکريستين، برای کاربرد درتحويل دارو
:: بررسی حالت چگاليده فوتون‌ها در جسم سياه ناخطی کر با استفاده از طيف جذبی آنها
:: بهبود دقت زمانی روش درجه‌بندی تصويرـ-پايه انبرک‌نوری
:: طراحی و ساخت سلول جذبی چند بازتابی با آينه‌های استوانه‌ای برای بيناب‌نمايی
:: کنترل گاف باند بلورهای فوتونی شامل نيم‌رساناهای چاه کوانتومی InGaAs/InAsاز طريق دمش نوری
:: بررسی خواص اپتيکی فيلم‌ نازک نانوکامپوزيت گرافن – نقره / پلی وينيل کلرايد در ناحيه‌ی طول موج فرابنفش-مرئی
:: طراحی رزوناتور خطی با پايداری ديناميکی برای ليزر ديسک توان بالا
:: بررسی و ساخت جاذب اشباع پذير از نانولوله های کربنی تک ديواره با روش لايه نشانی افشانه ای
:: بررسی و ساخت جاذب اشباع پذير از نانولوله کربنی تک ديواره به روش لايه نشانی تبخير عمودی و به کارگيری آن در ليزر Nd:YAG به منظور قفل شدگی مد
:: سونش تر ويفر گاليم آرسنايد در محلول فسفريک اسيد، هيدروژن پراکسايد و متانول
:: بهينه سازی دوپايداری نوری در توری‌های براگ فيبر غيرخطی چلکوجنايد
:: طيف سنجی نوری راکتور پلاسمای سرد کاهنده غلظت گازهای آلاينده و سمی NOx
:: بررسی تجربی امکان قفل شدگی مد در ليزر Nd:YAGپالسی توسط لايه ای از رسوب اکسيد گرافن بر روی شيشه
:: اثر آلايش CeO2 بر خواص اپتيکی شيشه‌ی B2O3-PbO
:: انتشار پرتوهای سهموی-گاوسی کارتزين در محيط‌های غيرخطی غيرموضعی قوی
:: مقايسه‌ی ترازهای انرژی، توابع موج، زمان گذار و جذب خطی بين زيرباندی يک نقطه‌ی کوانتومی هرمی-شکل InAs/GaAs با نقطه‌ی کوانتومی در چاه کوانتومی (DWELL) هرمی-شکل InAs/In0.2Ga0.8As/GaAs
:: بررسی اثر ولتاژ باياس بر روی انرژی، تابع موج و دوقطبی گذار الکترون در آشکارسازهای نقطه‌ی کوانتومی مخروطی-شکل GaN/AlN
:: سنتز نانو ذرات نيمرسانای P‏b1-xSnxS وبررسی خواص اپتيکی آن
:: نمايه سنجی سه بعدی و اندازه گيری غيرمخرب جا به جايی های خارج صفحه ای در بارگذاری خمشی با استفاده از ماره افکنشی ديجيتالی
:: بررسی تاثيرافزايش شدت بر روی بازده ی توليد هماهنگ های مرتبه ی بالا در ناحيه يونيزاسيون بالای سد
:: اثر شکل پوش موج حامل ميدان ليزری بر روی توليد هماهنگ‌های مرتبه بالا
:: تعيين نمايه دمايی پلاسما به روش توزيع بولتزمن در ليزر بخار مس با آينه‌های دی الکتريک و لايه نشانی شده با مس
:: شبيه سازی اثر توزيع‌ چگالی الکترونی بربازتاب موج تراهرتز از يک لايه پلاسمای داغ غيرمغناطيده با روش FDTD
:: مطالعه ديناميک لايه‌ی سيال روان در حضور گرانش با استفاده از تکنيک ماره
:: مدل غيرپيرامحوری برداری برای انتشار ميدان گاوسی در محيط جاذب اشباع شونده: با رهيافت نانوليتوگرافی
:: مطالعه طيف نوری نيمه رسانای ZnO و ZnO:SnO2 در ناحيه های مادون قرمز، مرئی و ماوراء بنفش با استفاده از بيضی نگاری و FTIR
:: طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گيری قطر ذرات بر اساس پراکندگی نور ليزر
:: طراحی،شبيه سازی و ساخت سيستم اپتيکی دستگاه شمارنده ذرات ميکرونی بر مبنای پراکندگی پرتو ليزر
:: رفتار تراگسيل يک سويه از ساختار بلور فوتونی فيبونانچی بر حسب زاويه تابش
:: فيلترهای افزايشی-کاهشی مبتنی بر تزويج‌کننده‌های جهتی سيليکون بر‌روی عايق با تزويج در‌جهت مخالف بااستفاده از توری‌های براگ
:: ساخت و مشخصه‌يابی گرافن با بازده بالا به روش لايه‌برداری گرافيت در حلال زيستی
:: طراحی و ساخت قطبنده‌ی ليزری HfO2/SiO2 به روش ضخامت سنجی اپتيکی برای ليزر پرتوان Nd:YAG و اندازه گيری آستانه آسيب ليزری آن
:: بررسی دوپايايی نوری در فيلم های نازک پليمری MNA
:: طيف نگاری ساختار DNA به کمک رنگدانه های مصنوعی با استفاده از نور LED
:: ساخت آبدانک های کروی به روش الکتروفرميشن و بررسی فرايند برون رانی و بيگانه خواری غشا با استفاده از انبرک نوری
:: A Proposal for Design, Simulation and formation of a 0.45 μm thick Oxide on a Silicon Wafer
:: Optimum Design of a Three Channel Demultiplexer Based on Photonic Crystal
:: آزمايشگاه کاربردی طيف سنجی دانشگاه صنعتی شريف برگزار می کند : ::

دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتيکی ZEMAX

امروزه در اغلب سيستمهای الکترونيکی و مکانيکی بخشهای مهم اپتيکی وجود دارد که به شدت بر روی عملکرد کل سيستم تاثيرگذار است. لذا برای افزايش بازدهی و کاهش خطا و اشتباه ، لازم است قسمت اپتيکی را با دقت بالايی طراحی کرد. در اين دوره دانشجويان با نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتيکی ZEMAX از پايه آشنا می شوند. مطالب دوره، حول موارد زير برگزار خواهد شد:

>
:: معرفی آزمايشگاه تحقيقاتی مواد و قطعات فتونيک و الکترونيک ::

آزمايشگاه تحقيقاتی مواد و قطعات فتونيک و الکترونيک

آزمايشگاه تحقيقاتی مواد و قطعات فتونيک و الکترونيک در سال 1384 با سرپرستی آقای دکتر عليرضا غروي؛ عضو  هيئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شيراز تحت حمايت سازمان گسترش و نوسازی فعاليت خود را در دانشکده مهندسی برق – الکترونيک دانشگاه شيراز آغاز نمود.

>
:: بيست و يکمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران ::
بيست و يکمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و هفتمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ايران ، 23 تا 25 دی ماه سال جاري در دانشگاه شهيد بهشتی تهران برگزار می گردد.
>
:: اولين جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مساله ::
مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهيد فهميده استان اصفهان با همکاری شرکت الکترواپتيک صا ايران ( صاپا) در راستای هدفمند نمودن و تجاری سازی توانمندی های فی مابين وزارت دفاع و پشتيبانی نيرو های مسلح و سازمان های ذيربط، مبادرت به برگزاری اولين جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مساله با رويکرد حل خلاقانه و نوآورانه مساله های صنعتی نموده است .

>
:: کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی ::
 | تاريخ ارسال: 14/5/1393 | 

کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی

حمايت فرهنگی انجمن اپتيک وفوتونيک ايران از کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی،

زمان: بيست و سوم، بيست و چهارم،بيست و پنجم مهر ماه 1393

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

>
:: جايزه مصطفی(ص) ::
 | تاريخ ارسال: 10/5/1393 | 

جايزه مصطفی(ص)، جايزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال يک‌بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می‌شود. اين جايزه به احترام نام پيامبر اعظم اسلام(ص) و به دليل تأکيد بسيار آن حضرت به علم‌آموزی، به نام يکی از القاب ايشان، مصطفی، به معنای برگزيده نام‌گذاری شده است. اين جايزه در سال جاری برای نخستين بار اهدا خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

>
:: خبر های علمی ::
 | تاريخ ارسال: 10/5/1393 | 

خبرنامه اپتيک و فوتونيک «Optics and Photonics News» انجمن اپتيک امريکا

خبرنامه طيف (Spectrum) انجمن آی-تريپل-ای

خبرنامه فناوری نانو ويژه تير ماه 1393

خبرهای مخابراتی

خبرهای علمی

>
:: خبرنامه خرداد ماه 1393 ::

برای دريافت خبرنامه خرداد ماه 93 اينجا کليک کنيد.

>
ورود كاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازيابی رمز عبور
::
آمار كاربران
:. كل کاربران ثبت شده: 660
:. کاربران حاضر در وبگاه: 2
:. ميهمانان در حال بازديد: 10
::
آمار بازديدها
تمام بازديد‌ها: 1391152
بازديد 24 ساعت قبل: 5321
::
کنفرانس و جشنواره ها

light2015

laserapps

::
Academic Web Tools
کاربران حاضر در پايگاه: [admin message chat ] [2980070866 message chat ]
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران Optics and Photonics Society of Iran
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.066 seconds with 1225 queries by AWT YEKTAWEB 2.5.3.6